Akademia Jakości CC

16 Listopada 2017, 09:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

PROGRAM

09:00 Rejestracja i powitanie Uczestników

09:15 Wykład i dyskusja Monitoring jakości rozmów w CC - sprawa "systemowa"

10:00 Wykład i dyskusja Efektywność zespołu kluczem do realizacji celów organizacji

11:15 Przerwa kawowa

11:30 Sesja warsztatowa - 2 równoległe warsztaty: Jak zostać przywódcą? oraz Golf-point

13:00 Lunch

14:00 Sesja warsztatowa - 2 równoległe warsztaty: Jak zostać przywódcą? oraz Golf-point

15:30 Zakończenie

*Godziny poszczególnych punktów programu mogą ulec zmianie


Wykład i dyskusja

9:15 Monitoring jakości rozmów w cc - sprawa "systemowa"

 Paweł Olszewski - Expert systemów Contact Center, Cludo 

Robert Małek, Expert w obszarze doradztwa biznesowego w Contact Center, Cludo


 • Skuteczne zarządzanie jakością w CC wymaga obecnie m.in. profesjonalnego systemu monitoringu.
 • Jak stworzyć własne narzędzie do monitorowania rozmów?
  • Etap budowania procesu
  • Jaka wielkość badanej jednostki?
  • Co chcemy badać?
  • Parametry sukcesu dla procesu
 • Funkcjonalności systemu monitoringu rozmów
  • Jak wybrać rozmowy do oceny?
  • Jak zbudować arkusz oceny?
  • Jakie kryteria oceny zastosować?
  • Co zrobić, aby ocena nie była subiektywna?
  • Kluczowe role w procesie
 • Technologie, które możemy wykorzystać w monitoringu jakości rozmów

Wykład i dyskusja

10:00 Efektywność zespołu kluczem do realizacji celów organizacji

Wojciech Wereszko, CEO True Leader, Project Manager, Trener, Mentor

 • Praca w zespołach interdyscyplinarnych wymaga radzenia sobie z wyzwaniami wielowymiarowymi. Kluczowym elementem umożliwiającym realizację celów organizacji jest WIARYGODNOŚĆ ZESPOŁU zbudowana na następujących założeniach:
  • Spójnym, wieloetapowym procesie rozwojowym:
   • zaplanowanych długoterminowych działaniach rekrutacyjno - wdrożeniowych;
   • odpowiedzialności decyzyjnej i wykonawczej poszczególnych poziomów zarządczych;
   • korzystania z doświadczeń organizacyjnych w planowaniu bieżącymi długoterminowym;
   • świadomym przywództwie.
  • Efektywność biznesowa vs sytuacje kryzysowe (stres i apatia):
   • wolicjonalne przygotowanie do pracy;
   • odporność psycho-fizyczna indywidualna, grupowa i stanowiskowa;
   • naturalne mechanizmy obronne - jak je wykorzystać w działaniach biznesowych;
   • standardy i procesy stanowiskowe.
 • Etapy szkolenia oraz tezy prelekcji oparte są o doświadczenia zaczerpnięte z procesów rozwojowych jednostek specjalnych oraz ich modelu zarządczego, w którym najważniejsze motto brzmi "Ludzie ważniejsi niż sprzęt i pieniądze".

Warsztat

11:30 i 14:00 Jak zostać przywódcą? Praktyczne rady od osoby, która ciągle próbuje

Dr Mirosław Tarasiewicz, Menedżer, Trener biznesu, coach

 • Tak wiele koncepcji, a tak niewielu przywódców…
 • Budujemy przywództwo w pięciu krokach:
  • Setup, czyli budowa reguł
  • Więzi, czyli budowa relacji
  • Kierunek, czyli budowa wizji
  • Skuteczność, czyli budowa wyników
  • Transformacja, czyli budowa ludzi.
 • Charyzma i intuicja - używać czy nie używać, oto jest pytanie.
 • Pułapki, niebezpieczeństwa i jak niektórych z nich uniknąć.
 • Zobowiązanie uczestników, czyli moja osobista droga do przywództwa.

Warsztat

11:30 i 14:00 Golf-point…, czyli kiedy system motywacyjny przestaje działać

Michał Karzel, Menadżer, konsultant, coach; SUASOR Consulting

 • Co najczęściej można znaleźć w systemach motywacyjnych?
 • Sposoby wyznaczania celów bonusowych:
  • Dobrze sformułowany cel
  • MBO i inne…
 • Jak ogłaszamy i komunikujemy systemy motywacyjne?
 • Kij, czy marchewka… co bardziej motywuje?
 • Kiedy system motywacyjny przestaje działać?
  • Demotywatory…
  • Najczęściej popełniane błędy… i ich konsekwencje.
 • Jak w takim razie żyć??